Hủy

Stockholm Tin tức

  • 08/10/2012 - 06:54

    Hôm nay bắt đầu mùa giải Nobel

    Mùa giải Nobel năm 2012 bắt đầu vào hôm nay 8/10 và dư luận lại được dịp xôn xao phỏng đoán những cá nhân nào sẽ được tôn vinh.