Hủy

Streaming Tin tức

Netflix could add ads this year

Netflix could add ads this year

Netflix told employees that the streaming giant was looking to bring the ad-supported tier to the platform by the end of the year.

  • 12/11/2018 - 10:19

    Disney tuyên chiến Netflix

    Disney đã tuyên bố họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Netflix và các nền tảng nội dung trực tuyến khác bằng một ứng dụng di động.
XOR, XOR Việt Nam