Hủy

Sức khỏe cộng đồng Tin tức

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam

Chương trình được tổ chức với mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dinh dưỡng khoa học – vận động hợp lý tới nhiều vùng miền, địa phương hơn nữa.