Hủy

Sùng bái Tin tức

Vì sao chúng ta “sùng bái” Apple?

Vì sao chúng ta “sùng bái” Apple?

Nếu Steve Jobs được coi là nhà tiên tri công nghệ, xứ Cupertino có thể được coi là thánh địa hồi giáo Mecca, còn cửa hàng Apple là ngôi đền thờ.

  • 26/03/2012 - 11:09

    Yahoo bất ngờ thêm 3 lãnh đạo mới

    Yahoo vừa chính thức xướng tên ba giám đốc độc lập mới, bổ sung vào bộ máy hội đồng quản trị sau khi thất bại trong thỏa thuận với Third Point LLC.