Hủy

Tài sản nhà nước Tin tức

  • 20/10/2014 - 07:14

    DNNN góp ít, sử dụng nhiều

    Khu vực doanh nghiệp nhà nước đang quản lý khoảng 1 triệu tỉ đồng tài sản nhà nước nhưng đóng góp vào ngân sách còn thấp so với mức sử dụng.