Hủy

Tạm ngừng giao dịch Tin tức

Tạm ngừng giao dịch cổ phiếu SDJ

Tạm ngừng giao dịch cổ phiếu SDJ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết định tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu SDJ của Công ty Cổ phần 25.

  • 03/04/2013 - 20:43

    Lịch sự kiện ngày 4/4

    Cổ phiếu SJS, HAX, NVT bị tạm ngưng giao dịch. HAG giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.