Hủy

Tạm ứng Tin tức

Quản lý đám đông

Quản lý đám đông

Nghiên cứu về đám đông được ứng dụng trong nhiều hoạt động quản lý đô thị, ứng phó khẩn cấp.

  • 07/10/2014 - 20:19

    Lịch sự kiện ngày 8/10

    Ngày mai là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 70%.