Hủy

Tân Hưng Tin tức

  • 04/02/2013 - 10:44

    Gia đình Trần Mộng Hùng 'thâu tóm' ACB

    Số cổ phiếu mà cá nhân ông Hùng và vợ con đang nắm giữ có giá trị lên tới hơn 1.386 tỷ đồng. Người nhà ông Hùng và người nhà bà Thủy đang nắm giữ tổng cộng gần 11,5% vốn điều lệ ACB.