Hủy
Kinh Doanh

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 4 nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại các địa phương

Thứ Năm | 27/06/2013 07:57

Chủ tịch yêu cầu quản lý chặt thông tin liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm; ngăn ngừa phát tán thông tin không đúng quy định...
 

Hôm 26/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có thư gửi Thường trực HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xã, phường, thị trấn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ được HĐND bầu.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ được HĐND bầu thu được kết quả, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 4 việc.

Một là, quán triệt sâu sắc, đầy đủ để từng đại biểu HĐND nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và Hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội; bảo đảm để đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được Hội đồng nhân dân bầu một cách thật dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm và chính xác;

Hai là, hướng dẫn, yêu cầu các vị được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo về kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phẩm chất, đạo đức, lối sống để gửi đến từng đại biểu HĐND kịp thời; đồng thời trả lời đầy đủ, nghiêm túc các vấn đề mà đại biểu HĐND nêu ra;

Ba là, tổ chức để HĐND thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các báo cáo của UBND và các cơ quan hữu quan về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp. Đồng thời, tổ chức để HĐND thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, các ban của HĐND và kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND trước khi lấy phiếu tín nhiệm;

Bốn là, việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tổ chức chặt chẽ, theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục các bước tiến hành tại hội nghị toàn thể cũng như tại buổi họp tổ đại biểu HĐND, bảo đảm để các đại biểu HĐND có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Quản lý chặt chẽ thông tin liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; ngăn ngừa việc phát tán thông tin không đúng quy định, có thể tác động trực tiếp đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Ban kiểm phiếu phải làm việc công tâm, chính xác, có trách nhiệm; kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời để công luận, cử tri và nhân dân địa phương theo dõi, giám sát.

Nguồn Chinhphu.vn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong