Hủy

Tần số thấp Tin tức

  • 09/06/2012 - 08:43

    Việt Nam cần cân đối tần số viễn thông

    Chính phủ Việt Nam nên triển khai tần số thấp và tần số cao một cách cân đối, hài hòa nếu muốn thị trường viễn thông phát triển bền vững và hiệu quả cao về mặt kinh tế.