Hủy

Tăng áp lực Tin tức

  • 25/05/2013 - 07:45

    Giá đồng phiên cuối tuần giảm nhẹ

    Giá đồng chịu áp lực nhiều luồng tin, một bên là số liệu khả quan về việc làm, sản lượng công nghiệp Mỹ, một bên là sản xuất Trung Quốc suy yếu.