Hủy

Tăng chi tiêu Tin tức

CPI tháng 7 tăng thấp nhất 6 năm

CPI tháng 7 tăng thấp nhất 6 năm

Tính chung 7 tháng năm 2021, CPI tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, lạm phát cơ bản 7 tháng tăng 0,89%.

  • 24/07/2016 - 20:13

    CPI tháng 7 thấp nhất 4 năm

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 chỉ tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm 2015.