Hủy

Tăng chi tiêu Tin tức

  • 24/07/2016 - 20:13

    CPI tháng 7 thấp nhất 4 năm

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 chỉ tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm 2015.
  • 22/09/2015 - 20:14

    TPHCM: CPI tháng 9 giảm 0,47%

    So với tháng 9/2014, chỉ số CPI của thành phố giảm 0,99%; chỉ số giá bình quân 9 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 tăng 0,48%.