Hủy

Tăng thuế tiêu thụ Tin tức

  • 16/02/2014 - 12:34

    Masan giảm lãi hơn 20%

    Lợi nhuận từ ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng, song lĩnh vực ngân hàng giảm sút khiến Masan không đạt kỳ vọng lợi nhuận trong năm 2013.