Hủy

Tăng tốc Tin tức

  • 06/07/2018 - 18:56

    VIISA tiếp sức cho các startup

    Urbox.vn, Smart Meal, Aqua Grow Green, WisePass, Wefit, CyHome đã có buổi thuyết trình về sản phẩm, chiến lược kinh doanh cho mục đích gọi vốn đầu tư
  • 22/05/2018 - 10:02

    Sống chậm trong kỷ nguyên tăng tốc

    Cảm Ơn Vì Đến Trễ là tác phẩm tham vọng của Thomas L. Friedman: viết nên một tác phẩm hàm chứa những chỉ dẫn thiết yếu của hiện tại và tương lai.