Hủy

Tang truong kinh te my Tin tức

  • 08/02/2024 - 07:30

    Động lực số & xanh

    “Cỗ xe tam mã” trong tăng trưởng 3 thập kỷ qua cần nâng cấp bằng động cơ tăng trưởng mới mạnh mẽ hơn gắn liền với kinh tế số, kinh tế xanh.
  • 29/12/2023 - 09:49

    GDP cả năm 2023 tăng 5,05%

    Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước.