Hủy

Tang truong kinh te my Tin tức

Vaccine cho đầu tư công

Vaccine cho đầu tư công

Động lực lớn nhất cho tăng trưởng là đầu tư công đứng trước rủi ro do dịch bệnh và cơn bão giá vật liệu xây dựng.

Virus lạm phát

Virus lạm phát

Không chỉ lo tác động tới tăng trưởng kinh tế, đợt dịch lần thứ 4 còn có thể ảnh hưởng tới cả khả năng kiểm soát lạm phát.

  • 30/09/2020 - 09:44

    GDP 9 tháng tăng 2,12%

    Tăng trưởng GDP quý III đạt 2,62%, thấp nhất 10 năm qua, nhưng tăng mạnh so với mức 0,36% của quý II.