Hủy

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tin tức

 • 01/10/2018 - 06:30

  Giữ đà tăng trưởng

  Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn dễ bị ảnh hưởng bởi những thách thức trong và ngoài nước.
 • 06/06/2018 - 17:44

  Những cảnh báo tháng 5

  Samsung và LG có thể giảm quy mô đầu tư ở Việt Nam. Đây là rủi ro mới phát sinh cần được chú ý của kinh tế 5 tháng đầu năm.
 • 07/03/2018 - 08:04

  GDP Việt Nam năm 2018 là 6,8%

  Theo Trung tâm Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực.