Hủy

Tập đoàn đa quốc gia Tin tức

  • 29/01/2014 - 16:04

    Trung Quốc không còn hấp dẫn

    Các công ty nước ngoài ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn khi kinh doanh ở Trung Quốc. Những ai muốn ở lại sẽ phải tự điều chỉnh.