Hủy

Tập đoàn Đầu tư Việt Nam Tin tức

  • 04/08/2014 - 05:52

    Nam Long - Cú lội ngược dòng

    Qua hơn 20 năm, Nam Long đã tạo ra 2 bất ngờ lớn trên thị trường bất động sản và hiện bước vào giai đoạn tăng trưởng với những chiến lược mới.