Hủy

Tập đoàn Điện lực Việt Nam Tin tức

  • 25/03/2019 - 07:30

    Ai chịu giá điện cao?

    Phải tính giá điện thế nào cho đúng khi phải cân bằng lợi ích người dân và phát triển ngành điện?
  • 23/04/2014 - 10:40

    PPC lùi ĐHCĐ sang tháng 6

    Nguyên nhân là do PPC chưa hoàn tất việc đàm phán giá điện năm 2013 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.