Hủy

Tập đoàn Hà Đô Tin tức

Hà Đô đi chắc 2 chân

Hà Đô đi chắc 2 chân

Hà Đô đang đón nhận cơ hội tăng trưởng lớn từ các mảng kinh doanh như bất động sản, năng lượng.

  • 07/01/2013 - 21:27

    CMC TI hợp nhất với CMC Telecom

    CMC thông báo hợp nhất CMC TI và CMC Telecom thành CMC Telecom; vốn chủ sở hữu của công ty sau hợp nhất là 192 tỷ đồng.