Hủy

Tập đoàn khách sạn Tin tức

  • 29/04/2014 - 09:30

    Khách sạn hạng sang đắt hàng

    Trước đây, các khách sạn hạng sang chỉ cần một phòng Tổng thống (presidential suite) -tên gọi chung cho loại phòng cao cấp nhất, đắt nhất. Nhưng giờ, đang có quá nhiều khách muốn được trở thành "Tổng thống".