Hủy

Tập đoàn khách sạn Tin tức

  • 29/04/2014 - 09:30

    Khách sạn hạng sang đắt hàng

    Trước đây, các khách sạn hạng sang chỉ cần một phòng Tổng thống (presidential suite) -tên gọi chung cho loại phòng cao cấp nhất, đắt nhất. Nhưng giờ, đang có quá nhiều khách muốn được trở thành "Tổng thống".
  • 17/03/2014 - 16:39

    Dưới chân thầy

    Những công trình của Hong Leong đã đóng góp rất nhiều cho sự phồn thịnh của Singapore, nhưng ngày nay dường như người sáng lập ra nó đã bị quên lãng.