Hủy

Tập đoàn Petrolimex Tin tức

  • 01/12/2013 - 20:06

    Petrolimex sẽ không thưởng Tết

    Lương thưởng ở Tập đoàn được thực hiện theo quy định Nhà nước và việc thưởng tết hay không do cổ đông quyết định.
Người Tiên Phong