Hủy

Tàu container Tin tức

Cước tàu rời nhảy múa theo giá dầu

Cước tàu rời nhảy múa theo giá dầu

Năm 2021 là năm thịnh vượng của giới chủ tàu container, chủ tàu rời khi hầu hết tuyến vận tải giá cước tăng gấp đôi, một số tuyến tăng gấp nhiều lần.