Hủy

Taurus Tin tức

Samsung ngừng sản xuất desktop

Samsung ngừng sản xuất desktop

Samsung quyết định từ bỏ mảng desktop lợi nhuận thấp để chuyển sang tablet, laptop và máy tính tất cả trong một (AIO).