Hủy

Taxi Tin tức

 • 09/12/2020 - 08:49

  Uber sells its flying taxi business

  The move will allow Joby to use Uber’s app to offer air taxi rides when the company’s aircraft eventually enters service, which could be as soon as 2023.
 • 29/07/2020 - 16:00

  Mai Linh ra mắt taxi công nghệ

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (gọi tắt: Tập đoàn Mai Linh) vừa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 • 21/07/2020 - 15:48

  Vinasun lỗ đậm vì tác động kép

  Vốn khó khăn vì cạnh tranh với các hãng taxi công nghệ, dịch bệnh đã giáng thêm một đòn khiến Vinasun lỗ hơn 110 tỉ đồng/ngày.