Hủy

Tế bào gốc Tin tức

  • 28/12/2013 - 20:23

    Top 10 đột phá khoa học của năm 2013

    Năm 2013 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ thiên văn, y học đến công nghệ vật liệu,….
  • 06/08/2013 - 13:36

    Thịt nhân tạo đầu tiên thế giới

    Chế thịt nhân tạo là phương pháp bền vững để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt ngày càng tăng của con người đồng thời bảo vệ môi trường.