Hủy

Tech Summit Tin tức

Tech Summit 2019: Quyền năng của ABCD

Tech Summit 2019: Quyền năng của ABCD

Nối tiếp sự thành công của Tech Summit 2018, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư vừa tổ chức thành công Hội nghị Tech Summit 2019 với chủ đề "Quyền năng của ABCD".