Hủy

Temasek Tin tức

  • 29/01/2014 - 08:16

    Yingluck Shinawatra với ngành truyền thông

    Gia tộc Shinawatra có liên quan mật thiết tới ngành truyền thông, là một phần sức mạnh chính trị để đưa hai anh em Thaksin và Yingluck lên ghế thủ tướng.