Hủy

Tên tuổi Tin tức

  • 02/08/2013 - 13:40

    Câu chuyện thành công của PopCap Games

    PopCap Games được thành lập bởi John Vechey, Brian Fiete và Jason Kapalka vào năm 2000 và đã trở thành một tên tuổi huyền thoại trong ngành sản xuất game.