Hủy

Tham co Tin tức

  • 07/05/2015 - 09:56

    Ai đang "kẹp hàng" OGC?

    Tin buồn đến với cổ đông OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương vào một ngày cuối tuần-ngày Đại hội cổ đông của Oceanbank.
  • 01/12/2014 - 07:36

    Tin vắn chứng khoán ngày 1/12

    SSI đính chính thông tin sai lệch; OceanBank giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu OGC của công ty ông Hà Văn Thắm; Chủ tịch Kinh Đô làm Chủ tịch Vocarimex..