Hủy

Tham o Tin tức

  • 29/02/2024 - 11:32

    Tham vọng của Mỹ trong ngành chip

    Mục tiêu của chính phủ Mỹ không phải chỉ mỗi các bước quan trọng nhất trong quy trình, mà còn xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng.
  • 07/08/2023 - 14:00

    Liên danh đua gói thầu tỉ USD

    Đã có những liên danh xây dựng được lập ra để tạo vị thế tham gia các gói thầu lớn. Liệu điều này có thành xu hướng?