Hủy

Tháng Tết Tin tức

  • 23/02/2013 - 15:20

    CPI cả nước tháng Tết 2013 tăng 1,32%

    Đây là tháng Tết có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp nhất 10 năm qua. Tính từ đầu năm, CPI đã tăng 2,59%, bằng hơn 1/3 mức tăng cả năm 2012.