Hủy

Thành phố mới Bình Dương Tin tức

  • 04/12/2017 - 15:30

    Becamex IPO: Hàng ế nhưng chất

    Becamex là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh Bình Dương nhưng cổ phần chào bán của doanh nghiệp này không hấp dẫn nhà đầu tư.
Người Tiên Phong