Hủy

Thanh toán hóa đơn Tin tức

  • 03/07/2013 - 12:44

    Đi ăn với đối tác: Ai nên trả tiền

    Sếp luôn là người thanh toán. Trường hợp không ai có ý định "chủ chi", tiền hóa đơn nên được chia đều, không phân biệt ai gọi ít ai gọi nhiều.