Hủy

Thanh tra Tin tức

  • 12/01/2017 - 07:30

    Khởi nghiệp ở tuổi 60

    Ông chủ Nguyễn Thanh Mỹ 61 tuổi của Mỹ Lan vẫn giữ đậm nét chất phác của người miền Tây, hàng ngày giản dị ngồi ăn cơm cùng nhân viên.