Hủy

Thắt chặt tiền tệ Tin tức

  • 27/12/2012 - 15:35

    Philippines, Hàn Quốc thắt chặt tiền tệ

    Philippines đang tăng cường nỗ lực kiểm soát sự tăng giá mạnh của đồng peso nhằm chuyển hướng dòng vốn từ các nền kinh tế phát triển đổ vào châu Á.