Hủy

Thể chế thị trường Tin tức

  • 07/08/2014 - 09:19

    Nợ xấu bất động sản chỉ còn 4%

    Tính đến hết tháng 6/2014, tổng giá trị hàng tồn kho bất động sản (BĐS) của cả nước chỉ còn trên 83.000 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ 2013.