Hủy

The chip Tin tức

  • 29/02/2024 - 11:32

    Tham vọng của Mỹ trong ngành chip

    Mục tiêu của chính phủ Mỹ không phải chỉ mỗi các bước quan trọng nhất trong quy trình, mà còn xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng.
  • 11/12/2023 - 14:00

    NVIDIA to build chip production center in Vietnam

    NVIDIA, the world's largest chip manufacturer, wants to establish a chip production center in Vietnam to assist the Southeast Asian country in developing a semiconductor and artificial intelligence ecosystem.