Hủy

Thế giới ảo Tin tức

Thế hệ internet đang xuất hiện?

Thế hệ internet đang xuất hiện?

Khoa học công nghệ phát triển, trẻ em ngày càng được tiếp xúc nhiều với sản phẩm công nghệ. Kết quả là thế hệ trẻ em hiện tại đang hình thành dần một kiểu sống mới, một nhân cách mới.