Hủy

Thế giới ảo Tin tức

Hút vào vũ trụ ảo Metaverse

Hút vào vũ trụ ảo Metaverse

Dù còn hơi mơ hồ nhưng Metaverse rất thú vị khi đang tạo ra một xu thế đưa thế giới thực vào thế giới ảo một cách liền mạch.

  • 30/10/2012 - 15:45

    Thế hệ internet đang xuất hiện?

    Khoa học công nghệ phát triển, trẻ em ngày càng được tiếp xúc nhiều với sản phẩm công nghệ. Kết quả là thế hệ trẻ em hiện tại đang hình thành dần một kiểu sống mới, một nhân cách mới.