Hủy

Thế hệ thứ ba Tin tức

  • 30/01/2013 - 21:40

    Khi ngân hàng không dám cho vay

    Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2013 sẽ ở khoảng 12% và sẽ là năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng thấp hơn nhiều năm trước.