Hủy

The hiem Tin tức

Bảo hiểm thời tiết

Bảo hiểm thời tiết

Một cách giúp người nông dân tăng khả năng quản lý rủi ro biến đổi khí hậu và cải thiện thu nhập.

  • 24/05/2023 - 14:00

    Vá lỗ hổng ngành bảo hiểm

    Bảo hiểm liên tục xảy ra những vụ việc gây tranh cãi là lời cảnh báo có tính hệ thống của thị trường này.
Người Tiên Phong