Hủy

Thẻ trả trước Tin tức

  • 26/05/2014 - 09:07

    Đủ kiểu phí ngân hàng

    Khi giao dịch với các NH, nhất là NH nước ngoài, cá nhân cần lưu ý danh sách khoản phí ngoài lãi suất để không rơi vào tình trạng “mất tiền oan”.