Hủy

Theo chủ trương Tin tức

  • 28/11/2012 - 10:19

    VFA sẽ đề nghị tạm trữ lúa thơm

    Việt Nam đang khuyến khích phát triển các loại lúa thơm, lúa chất lượng cao cho xuất khẩu nên việc tạm trữ lúa thơm khi giá xuống thấp là cần thiết.
  • 27/11/2012 - 14:35

    VCG đã thoái toàn bộ vốn tại VCN

    VCG chuyển quyền sở hữu toàn bộ 1,45 triệu cổ phần VCN thông qua VSD, tương ứng thoái toàn bộ 24,17% vốn và không còn là cổ đông VCN.
Người Tiên Phong