Hủy

Thi nghiem Tin tức

  • 22/01/2019 - 08:32

    Camera Fujifilm theo phong cách hoài cổ

    Phong cách hoài cổ của camera Fujifilm với các hệ giả lập, tập trung trải nghiệm người dùng bằng việc mở rộng hệ thống brandshop.
  • 25/06/2014 - 15:03

    Người bảo tồn thương hiệu Patek Philippe

    Patek làm nên những đồng hồ đắt nhất, phức tạp nhất và giá trị nhất thế giới. Nhưng chủ tịch Thierry Stern mới đây nói "Không ai cần một chiếc đồng hồ Patek cả".