Hủy

Thị trường điện máy Tin tức

  • 18/06/2014 - 10:41

    Vì sao EVN mua điện Trung Quốc giá cao?

    Việc mua điện giá cao từ Trung Quốc ngay ở thời điểm nguồn cung cấp trong nước dồi dào, Việt Nam quá thua thiệt và yếu thế trong quan hệ hợp đồng.
Người Tiên Phong