Hủy

Thị trường điều Tin tức

  • 25/08/2015 - 07:19

    Không điều chỉnh tỷ giá đến hết năm

    NHNN khẳng định không điều chỉnh tỉ giá và sẽ áp dụng các biện pháp để ổn định tỉ giá, thị trường ngoại hối đến cuối năm 2015, đầu năm 2016.
XOR, XOR Việt Nam