Hủy

Thị trường Nhật Tin tức

  • 28/03/2018 - 08:30

    Công nghiệp "second hand" tại Nhật

    Một công ty điều hành các cửa hàng đồ hiệu second-hand ở Nhật kinh doanh tốt đến nỗi người sáng lập Shinsuke Sakimoto quyết định đưa công ty lên sàn chứng khoán.
  • 17/01/2018 - 08:00

    Vốn Nhật tiếp tục đổ vào nhà đất

    Nhiều doanh nghiệp Nhật đầu tư vào doanh nghiệp bất động sản Việt Nam dù thị trường được nhận định không có tăng trưởng nóng trong thời gian tới.