Hủy

Thị trường Nhật Tin tức

  • 28/03/2018 - 08:30

    Công nghiệp "second hand" tại Nhật

    Một công ty điều hành các cửa hàng đồ hiệu second-hand ở Nhật kinh doanh tốt đến nỗi người sáng lập Shinsuke Sakimoto quyết định đưa công ty lên sàn chứng khoán.