Hủy

Thị trường thứ cấp Tin tức

  • 11/03/2013 - 08:11

    Thị trường repo châu Âu giảm 12%

    Điều này cho thấy các ngân hàng lo sợ rủi ro đang dựa vào các khoản vay giá rẻ từ ngân hàng trung ương khu vực hơn là cho vay lẫn nhau.