Hủy

Thích ứng Tin tức

  • 14/05/2013 - 07:19

    Lãi suất cho vay chưa thể hạ

    13/5 là ngày đầu tiên ngân hàng thực hiện cam kết hạ lãi suất cho vay, tuy nhiên vẫn còn nhiều rào cản khiến cam kết chưa hẳn đã được thực thi.