Hủy

Thích ứng Tin tức

Làm mới chuỗi cung ứng

Làm mới chuỗi cung ứng

Những biến động lớn khiến chuỗi cung ứng toàn cầu buộc phải thay đổi để thích ứng và tồn tại.

  • 30/01/2022 - 07:30

    Thích ứng cũ và mới

    Thích ứng với sự thay đổi liên tục và khó tiên liệu sẽ còn xảy ra không chỉ cho thế giới nói chung mà cho cả mỗi người.
  • 20/12/2021 - 13:30

    Liên minh mới trong bán lẻ

    Sự thích ứng của doanh nghiệp bán lẻ trong bối cảnh mới đã hình thành nhiều liên minh có tiềm lực lớn.
Người Tiên Phong