Hủy

Thiện nguyện Tin tức

  • 14/04/2020 - 16:15

    Đi qua dịch bệnh, tình người vẹn nguyên

    Thiện nguyện hướng tới những người hùng thầm lặng hay nhóm người chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh. Không chỉ tức thời mà còn nhắm đến sự lâu dài.