Hủy

Thiện nguyện Tin tức

  • 09/04/2021 - 13:30

    Thiện nguyện cần chuyên nghiệp

    Cần Xây dựng các thiết chế bảo vệ lợi ích của người đóng góp thiện nguyện cũng như yêu cầu trách nhiệm minh bạch của các hoạt động liên quan.
  • 14/04/2020 - 16:15

    Đi qua dịch bệnh, tình người vẹn nguyên

    Thiện nguyện hướng tới những người hùng thầm lặng hay nhóm người chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh. Không chỉ tức thời mà còn nhắm đến sự lâu dài.